Onderwerpe waarvan hersiening gedoen gaan word.

Daar sal vir elke onderwerp ‘n opname wat ‘n vraag verduidelik sowel as ‘n breinkaart met belangrike  punte gelaai word op facebook sowel as op hierdie bladsy vir die volgende 10 weke.

Op Donderdae sal ons die onderwerp bespreek op facebook en kan julle addisionele vrae vra.

Week 1

 • Graad 10 – Moeilike berekeninge
  (toepaslik vir graad 10 – 12)
 • Graad 11 – Aansuiwerings
  (toepaslik vir graad 10 – 12)
 • Graad 12 – Grootboek Maatskappye

Week 2

 • Graad 10 – Sluitingsoordrag
  (toepaslik vir graad 10 – 12)
 • Graad 11 – Grootboek Vennootskappe
 • Graad 12 – Notas vir Maatskappye

Week 3

 • Graad 10 – Finansiele state vir ‘n alleenmansaak
  (toepaslik vir graad 10 – 12)
 • Graad 11 – Finasiele state vir ‘n vennootskap
 • Graad 12 – Finansiele state vir maatskappye

Week 4

 • Graad 10 – Bankrekonsiliasie
  (toepaslik vir graad 10 – 12)
 • Graad 11 – Rekonsiliasie van kontrolerekeninge en lyste
  (toepaslik vir graad 11 – 12)
 • Graad 12 – Krediteure rekonsiliasie 
  (toepaslik vir graad 11 – 12)

Week 5

 • Graad 10 – Vervaardiging (Terminologie)
  (toepaslik vir graad 10 – 12)
 • Graad 11 – Vervaardiging (Grootboek)
  (toepaslik vir graad 11 – 12)
 • Graad 12 – Produksiekostestaat 
  (toepaslik vir graad 11 – 12)

Week 6

 • Graad 10 – Begroting (Terminologie)
  (toepaslik vir graad 10 – 12)
 • Graad 11 – Begroting (Debiteure-invordering) 
  (toepaslik vir graad 11 – 12)
 • Graad 12 – Begroting (Ontvangstes en betalings) 
  (toepaslik vir graad 11 – 12)

Week 7

 • Graad 10 – Ontleding en vertolking
  (toepaslik vir graad 10 – 12)
 • Graad 11 – Ontleding en vertolking
  (toepaslik vir graad 11 – 12)
 • Graad 12 – Ontleding en vertolking (Maatskappye)

Week 8

 • Graad 10 – Rekeningkundige vergelyking
  (toepaslik vir graad 10 – 12)
 • Graad 11 – Voorraad 
  (toepaslik vir graad 11 – 12)
 • Graad 12 – EIEU en geweegte gemiddeld
  (toepaslik vir graad 11 – 12)

Week 9

 • Graad 10 – BTW (Terminologie)
  (toepaslik vir graad 10 – 12)
 • Graad 11 – BTW (Inskrywings met debiteure)
  (toepaslik vir graad 10 – 12)
 • Graad 12 – BTW (Transaksies met krediteure, aankoop van bates en betaling van uitgawes)
  (toepaslik vir graad 10- 12)

Week 10

 • Graad 10 – Salarisjoernaal
  (toepaslik vir graad 10 – 12)
 • Graad 11 – Vaste bates
  (toepaslik vir graad 11 – 12)
 • Graad 12 – Kontantvloei
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt